Kumoya x Hello Kitty Shabu Shabu Restaurant To Open At Orchard Central On 1 September